Privacyverklaring Disco-music {FeestDJMarf} 

Deze privacyverklaring voor bezoekers geldt voor iedereen die de website van DJ Administratie bezoekt.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

– Disco-music {FeestDJMarf}  neemt uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens van u doordat u gebruik maakt van onze website, van onze diensten en ook omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.  – Wij doen ons best om de gegevens die u aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken. Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en geeft ook zo duidelijk mogelijk aan waarom wij deze verzamelen. – In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is Disco-music {FeestDJMarf} in deze een zo genaamde: verantwoordelijke.

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken van u als website bezoeker: 

– Voor- en achternaam – Telefoonnummer – E-mailadres – Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact. – Gegevens over uw activiteiten op onze website – Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Minderjarigen:

– Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering bij toestemming van ouders of voogd. Disco-music {FeestDJMarf}  kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is, daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Schending van privacy:

– Als u er van overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via  info@disco-music.nl Wij zullen dan deze informatie onmiddellijk verwijderen.

Waarom en hoelang we gegevens nodig hebben:

– Disco-music {FeestDJMarf} verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:  – U te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; – U desgevraagd informatie toe te sturen naar aanleiding van het contactformulier en tot slot; – Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en deze af te stemmen op uw voorkeuren.

Hoelang we gegevens bewaren:

Disco-music {FeestDJMarf} zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wenst u informatie over onze bewaartermijnen in uw specifieke geval neem dan contact op via: info@disco-music.nl

Delen met anderen:

– Disco-music {FeestDJMarf} verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan onze wettelijke verplichting. – Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Disco-music {FeestDJMarf} blijft verwerkingsverantwoordelijk.

In kaart brengen websitebezoek:

– Disco-music {FeestDJMarf} gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Disco-music {FeestDJMarf} gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die surfgedrag bijhouden zodat we specifieke informatie kunnen delen. Bij een eerste bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over deze cookies en hebben we om toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Uw rechten:

– U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, een correctieverzoek in te dienen of verwijdering van uw gegevens aan te vragen. – Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Disco-music {FeestDJMarf} hebben, stuur dan een verzoek naar info@disco-music.nl – Disco-music {FeestDJMarf} wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoeken wij u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. – Disco-music {FeestDJMarf} zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Passende maatregelen:

– Disco-music {FeestDJMarf} neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via info@disco-music.nl